DCAutomatiseringsGroep

DC Bloem

DC Bloem omvat de onderdelen, facturering, boekhouding en orderverwerking. Het pakket is op de werkvloer van een bloemenwinkel ontstaan en heeft zich sinds 1983 als zeer solide bewezen. Het pakket sluit dan ook naadloos aan bij de werkwijze van de bloemist/winkelier. DC Automatiserings Groep is met dit pakket marktleider in de bloemisten-sector. Klik hier voor de Brochure

DC Bloem: De oplossing voor iedere bloemist!
Niet alleen vanwege de aantrekkelijke prijs, maar vooral vanwege de eenvoud in gebruik en compleetheid hebben DC Bloem zo populair gemaakt. De support achteraf is één van de grote speerpunten van DC Automatiserings Groep.
Ook andere bedrijven dan de normale bloemenwinkel b.v. een afdeling verhuur of andere specifieke diensten hebben, kunnen we vaak door kleine aanpassingen in het programma volledig van dienst zijn. Zo wordt DC Bloem ook gebruikt bij diverse ZZP'ers, kledingzaken, fotovakhandel, transportbedrijven, accountants kantoren etc. 

Door de duidelijke menustructuur kunt u zeer snel aan de slag. Uit ervaring weten we dat u na installatie en een korte instructie uw facturen direct en probleemloos kunt maken.  

Een leuk detail is dat wij op verzoek van de opleidingen en VOLLT diverse cursussen DC-BLOEM hebben verzorgd voor economieleraren aan de secundaire opleiding Bloemschikken en Binden. Men is unaniem van mening dat dit programma zo simpel in gebruik is, dat besloten werd DC-BLOEM bij deze opleiding te gaan gebruiken. Ook het opleidingscentrum IPC Plant in Ede gebruikt DC Bloem ter ondersteuning van de lessen.

Ontwikkeling 
Wanneer u een goed idee heeft dat van algemeen nut is voor alle gebruikers van het programma dan zal dit in meeste gevallen aan een volgende versie toegevoegd worden.

Leergemak 
De ervaring heeft geleerd dat de gemiddelde bloemist die niet graag met een computer werkt ongeveer 30 minuten nodig heeft om met het programma te leren werken. 
Doordat het programma volledig menugestuurd is, hoeven u en uw personeel geen verstand van computers te hebben. Ongetwijfeld zult u zoveel gemak en plezier aan uw computer beleven dat u vanzelf nieuwsgierig wordt en meer dingen zal gaan ondernemen.

Enkele DC-BLOEM kenmerken
Het programma volgt de normale werkwijze van de bloemist. Orders worden via de telefoon, mail, fax of aan de balie aangenomen.(aansluitend hierop kunnen wij u een aparte module bieden: DC-Bestel). Deze order wordt klaargemaakt en hierna komt DC Bloem in beeld. In plaats van de werkbon in te schrijven of in een archief op te slaan zult u de werkbon in de computer ingeven. Dit gebeurt op de volgende, zeer eenvoudige wijze.
U krijgt een volledig scherm met al uw klanten. Door het intikken van een gedeelte van de naam of straat of ander kenmerk wordt de klant er uitgelicht.
U tikt de order in door het aangeven van wat u heeft geleverd. Alle omschrijvingen zijn in het programma aanwezig en kunnen eventueel door u aan uw
persoonlijke wensen worden aangepast.
U tikt de prijs in en u bent klaar. (Bij vaste prijzen stelt DC-bloem zelf al een prijs voor).

Functies:
- balie factuur (kontant bon)
- orders factureren
- factuuroverzichten, desgewenst van jaren geleden
- overzichten per klant
- overzichten openstaande orders
- overzichten openstaande facturen
- etiketten printen
- omzetoverzicht per dag, per week etc. etc.
- girobetaalkaarten los of vast.
- aanmaningen

De resultaten 
Een van de grote voordelen die u nu heeft, is het overzicht op het bedrag dat er openstaat aan nog niet gefactureerde opdrachten. Normaal gesproken heeft u hier geen betrouwbaar beeld van.
Iedere keer als er een klant weer wat besteld wordt dit bij de orders genoteerd. Tijdens het factureren krijgt u alle orders per klant nog eenmaal op het scherm, deze kunt u controleren en evt. aanvullen/corrigeren en met een druk op de knop heeft u een factuur. Dus geen gezoek meer in schriften, op losse blaadjes e.d.

Alle facturen worden in de computer bewaard. 
U kunt een factuur zo op eenvoudige wijze nogmaals printen, hebt u overzicht in omzetten per klant en veel meer!
U kunt hoog en laag btw en inclusief en exclusief door elkaar ingeven binnen een factuur.
 

De Boekhouding
Binnen het programma kunt u aangeven hoeveel balans-, winst- en verliesrekeningen u wilt gaan gebruiken. Uniek is dat u deze op een later tijdstip, midden in een jaar, kunt aanpassen.
Het programma beschikt over een in- en verkoopboek, een memoriaal, een kas-, bank- en giroboeken. Tevens heeft u de beschikking over vrij in te geven dagboeken voor b.v. meerdere giro- of bankrekeningen. U kunt in één scherm zowel boekingen in uw kas-, bank-, giro, in- en verkoopboek verrichten. Alle boekingen worden onmiddellijk op uw harde schijf weggeschreven. Mocht onverhoopt de stroom uit vallen dan bent u dus niets kwijt. Hierdoor is het programma dus ook erg veilig in het gebruik.

Voordelen 
Een groot voordeel dat u bereikt, is een altijd goed en vooral actueel overzicht van uw administratie. U kunt op tijd bijsturen als u ziet dat er zaken niet lopen zoals u zou verwachten. Dit is dan ook één van de belangrijkste reden om zelf uw administratie te voeren. Daarnaast is het ook interessant dat u op uw accountantskosten kunt besparen. Al met al vergroot DC-Bloem uw bedrijfsinzicht.

Eenvoud
Het programma zelf controleert uw boekingen door de saldi van de dagboeken op het scherm te tonen en door te rekenen of u geen foutieve boekingen heeft verwerkt. Als u nu gewend bent uw kasboek in te schrijven of in bv excel te verwerken, kunt u ook uw boekhouding via het DC Bloem programma doen wat u vele voordelen oplevert. Vele van uw collega’s gingen u voor en zagen niet alleen het nut er van in, maar kregen er zelfs lol in.

Enkele kenmerken van de boekhouding
Op ieder door u gewenst moment kunt u een winst- en verliesoverzicht opvragen. U heeft zelfs de mogelijkheid dit van dag tot dag en/of van week tot week te bekijken. Alle boekingen en overzichten kunt u zowel op het scherm als op papier krijgen. Uw rekeningschema kunt u altijd door middel van één enkele toetsaanslag opvragen. Wanneer u onverhoopt een negatief kassaldo weet te krijgen dan wordt u middels een piep door het programma gewaarschuwd. Met het produceren van een kolommenbalans en een statistiek van uw kosten en opbrengsten kunt u een goede controle uitoefenen op het wel en wee van uw bedrijf. Voor wat betreft hardware (computer, printer etc.) draait het DC-BLOEM pakket op alle Windows 32 bit systemen. Ook deze systemen kunnen wij u aanbieden tegen zeer scherpe prijzen met de mogelijkheid van een volledige service.


Vraag ons om een vrijblijvende offerte!

Klik hier de brochure DC Bloem

Go to top of page

copyright ©  DCAG.nl

UBL READY