DCAutomatiseringsGroep

Standaard leveringsvoorwaarden

Algemene leveringscondities:

Prijsopgaven en opdrachtbevestigingen zijn onder voorbehoud van de goedkeuring van de directie van DC AutomatiseringsGroep en onder voorbehoud van schrijf en/of rekenfouten.
Het is DC Automatiserings Groep onmogelijk een exacte opgave te geven voor de benodigde tijdsduur voor aflevering en installatie, deze hangt sterk af van de situatie ter plaatse.
Deze posten zullen op basis van na-calculatie aan u doorberekend worden:
 
Aflever- en installatiekosten, per uur €     89,00
Kilometervergoeding, per km €       0,33
Bijdrage Reistijd per uur €     49,00

Gebruik-/service-/onderhoud contract:

Voor gebruik van het DC Kassa.Net, DC Kassa, DC Bloem Online, DC Bloem, DC Order/Bestel, DC Groot, DC Bouw en andere door DC Automatiserings Groep ontwikkelde en gevoerde software dient u een gebruik-/service-/onderhoud overeenkomst af te sluiten welke bij aanschaf ondertekend dient te worden en altijd een minimale looptijd heeft van 1 jaar. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd en dien minimaal 3 maanden van te voren schriftelijk opgezegd te worden (zie hiervoor de voorwaarden in de overeenkomst). De kosten hiervoor worden per programma éénmalig vooraf per jaar gefactureerd.
Voor DC Bloem Online heeft u de mogelijkheid te kiezen voor overmaken binnen 14 dagen na factuurdatum, jaarlijkse incasso door DC Automatiserings Groep of maandelijkse incasso door DC Automatiserings Groep. Voor maandelijkse incasso zal een incasso toeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.
Uitgesloten van een contract is het DC Print.Net programma voor gebruik van de DC Lintenprinter welke zonder gebruikers contract gebruikt mag worden. Gebruikers mogen gratis gebruik kunnen maken van de helpdesk uitsluitend voor het gebruik/problemen met de DC Lintenprinter en het door DC Automatiserings Groep gevoerde programma hiervoor. Andere support zoals b.v. vervangen/installeren van virusscanners, het controleren van het systeem vallen hier niet onder en zullen apart gefactureerd worden aan de support vrager.
Voor het DC Print Pro programma in welke uitvoering ook worden geen kosteloze updates verstrekt. Deze dienen door de gebruiker voor de normale update prijs aangeschaft te worden.

Prijscondities:

Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW. Prijs- en modelwijzigingen zijn ten alle tijden mogelijk. Alle leveringen geschieden volgens de door ons gehanteerde ICT~OFFICE leveringsvoorwaarden, welke u deze site kunt downloaden of op verzoek worden toegezonden. Bestaande klanten betalen op factuur binnen 14 dagen mits een automatische incasso door DC Automatiserings Groep is overeengekomen. Werkzaamheden verricht buiten de standaard kantoortijden worden belast met een toeslag van 30%.

Nieuwe klanten dienen hun eerste bestelling op moment van levering te voldoen of via een eenmalige machtiging of vooraf overboeking op één van de IBAN rekeningen van DC Automatiserings Groep.

Garantie:

Op hardware is de standaard fabrieksgarantie van toepassing op basis van Carry-in. In alle overige gevallen zal in geval van nieuwe hardware 1 jaar garantie op apparatuur worden gegeven echter niet op de benodigde arbeid bij het vervangen van de hardware.

Aflevering:

Onder aflevering wordt verstaan: Het per licentie (overeenkomst) / offerte op één adres bezorgen, uitpakken en opbouwen van bestelde goederen en het eventueel installeren van DC Software. 
De gewerkte uren zullen op basis van nacalculatie aan u gefactureerd worden. Ook zaken als overzetten van Software, installeren van Software van derden, uitleggen van de werking van Software en werkzaamheden in verband met een netwerk vallen onder de aflevering.
Indien er software overgezet/geïnstalleerd dient te worden van derden dienen alle gegevensdragers, software documentatie en helpdesk van de desbetreffende software aanwezig/bereikbaar te zijn.
Het is van belang dat onze medewerker een juiste aflevering kan verzorgen. Dit houdt o.a. in dat wij u verzoeken te beschikken over voldoende en geschikte ruimte voor het plaatsen van de door u bestelde artikelen en over voldoende, geaarde en vrije stopcontacten. Tevens dient u zelf in te staan voor de functionaliteit van eventuele reeds aanwezige hardware en/of andere apparatuur/software van derden.
Zaken als timmeren, boren en zagen of het aanleggen van telefoonverbindingen vallen niet onder de aflevering van software of hardware. Indien u dit wenst kunnen wij dit wel voor u verzorgen, dit dient echter vooraf aangegeven en besproken te worden met DC Automatiserings Groep.

Download hier de ICT-Office voorwaarden.

Go to top of page

copyright ©  DCAG.nl

UBL READY